Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Đơn mẫu- Forms
Giải đáp thắc mắc - FAQ
Thông báo - Press release permanent
Tin mới - News
Close

Chương trình Đòi Tài Sản: Tổng kết 12 tháng hoạt động

Khía cạnh nhân quyền của việc đòi tài sản Báo cáo tài chính Những bước kế tiếp BPSOS, ngày 21 tháng 6, 2018 http://machsongmedia.com Chương trình “công dân Hoa Kỳ gốc Việt đòi bồi thường tài sản”, viết tắt là Chương Trình Đòi Tài Sản, được BPSOS khởi xướng cách đây đúng 1 năm. Chương…

Chương trình Đòi Tài Sản: chính sách và luật pháp Hoa Kỳ

Đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia đối tượng của luật pháp Hoa Kỳ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 22 tháng 5, 2018 http://machsongmedia.com “Chính sách của Hoa Kỳ là thông báo cho Chính Quyền Việt Nam biết rằng luật pháp liên quan của Hoa Kỳ bảo vệ tài sản của công…

Đòi Tài Sản: Hoàn tất Giai Đoạn 1 – Gần 550 Người Tham Gia

Bạch thư đã xong; gần 550 người tham gia; Giai Đoạn 2 bắt đầu Mạch Sống, ngày 11 tháng 4, 2018 http://machsongmedia.com BPSOS vừa mới đạt 2 mốc điểm quan trọng trong Chương Trình Đòi Tài Sản: (1)    hoàn tất “bạch thư” về tình trạng công dân Mỹ bị chế độ ở Việt Nam chiếm…

Đòi bồi thường tài sản, vì chúng tôi không là “kiều bào”

Vận động Hoa Kỳ: từ lương tâm đến bổn phận Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 24 tháng 12, 2017 http://machsongmedia.com Trước khi công bố Chương Trình Đòi Tài Sản vào tháng 8 vừa qua, chúng tôi biết trước thế nào cũng sẽ có sự đánh phá. Lý do dễ hiểu: việc làm của chúng tôi…

Chương trình Đòi Tài Sản: Hỏi & Đáp

Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 10 tháng 12, 2017 http://machsongmedia.com Tháng 8 vừa qua, BPSOS công bố chương trình Công Dân Mỹ gốc Việt Đòi Tài Sản, gọi tắt là “Chương Trình Đòi Tài Sản”. Mục đích của chương trình này là vận động chính quyền Hoa Kỳ can thiệp để bắt chính quyền Việt…

Đòi Tài Sản Bị CSVN Chiếm – Dùng Luật Pháp Hoa Kỳ

BOAT PEOPLE SOS ỦY BAN CỨU NGƯỜI VƯỌT BiỂN Phone: 703-538-2190 Email: taisan@bpsos.org ỦY HộI ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CÔNG DÂN MỸ •Cơ quan của Bộ Tư Pháp Mỹ nằm tại Hoa Thịnh Đốn •Đã đòi được 4 tỉ mỹ kim cho công dân và công ty Mỹ từ một số nước độc tài –…