Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Đơn mẫu- Forms
Giải đáp thắc mắc - FAQ
Thông báo - Press release permanent
Tin mới - News
Close

Mẫu Đơn Thông Tin Sơ Khởi (tiếng Việt & English)

(* Tải xuống mẫu đơn tiếng Việt dạng PDF *)
(** Download PDF form in English **)


 

Mẫu Đơn Thông Tin Sơ Khởi
Chương Trình Đòi Tài Sản

 

Ngày, tháng, năm quý vị điền đơn: 

 

Xin điền mẫu đơn này đầy đủ và chính xác ở mức có thể. Nếu có tài liệu hay văn kiện liên quan, giấy mua nhà, bằng khoán, giấy giao nhà cho chính quyền Cộng Sản, giấy tờ và thông báo của chính quyền Cộng Sản gửi cho quý vị thì xin chụp hình thật rõ và gửi kèm. Mọi thông tin sẽ được bảo mật.​​ 

 

Những thông tin trong đây sẽ giúp chúng tôi thẩm định trường hợp của Quý Vị để xem có phù hợp với chương trình Đòi Tài Sản của chúng tôi hay không. Chúng tôi sẽ thông báo với Quý Vị kết quả thẩm định sau khi nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng.

 

Những câu hỏi nào Quý Vị không hiểu rõ hay không biết câu trả lời, xin ghi “không rõ”. Chúng tôi sẽ liên lạc để hỏi thêm.

 

Sau khi điền vào mẫu đơn, xin email cho​​ taisan@bpsos.org

 

Nếu quý vị không thạo dùng email, xin in mẫu đơn này, điền đơn, chụp hình cho rõ mọi hồ sơ, giấy tờ, hình ảnh của nhà, đất và gửi về:

 

Boat People SOS

VPRP/Đòi Tài Sản

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

 

Số tel: 703-538-2190

 

Trong đơn này, “bất động sản” bao gồm nhà và đất.

 

   ​​ 1. Thông tin cá nhân

Tên họ:

Địa Chỉ:

 

Ngày sinh:

 

Nơi sinh:

 

Địa chỉ email:

 

Điện thoại:

Di động:​​ ​​ Nhà:Sở làm:​​ 

 

Cách tiện nhất để liên lạc với Quý Vị:

 

.   ​​ 2. Thông tin bối cảnh

 

   Quý vị có là công dân Mỹ?​​ 

   Nếu là công dân Mỹ,​​ ngày nhập tịch:

 ​​ ​​​​ Quý vị đi khỏi Việt Nam năm nào?

 

Gia đình của Quý Vị có bất động sản bị tịch thu bởi chính quyền Việt Nam không?​​ 

 

   Nếu có, xin cho biết bị tịch thu vào thời điểm nào và trong hoàn cảnh nào:​​ 

 

   Ai là người đứng tên bất động sản khi nó bị tịch thu?​​ 

 

  Nếu Quý Vị không là chủ nhân của bất động sản thì Quý Vị quan hệ như thế nào với chủ nhân của nó?

 

    Quý vị có những giấy tờ gì để chứng minh quyền sở hữu bất động sản không?​​ 

 

Nếu có, thì xin gửi kèm bản sao của giấy tờ ấy.

     Chính Quý Vị hay có ai khác trong gia đình Quý Vị đã nhận bồi thường cho việc tịch thu ấy?

 

Nếu có, xin cho biết trong hoàn cảnh nào và mức bồi thường là bao nhiêu:

 

   Hiện nay Quý Vị đã có luật sư nào đại diện cho việc đòi bất động sản không?​​ 

 

Nếu có, xin cho biết tên và thông tin liên lạc của luật sư:

 

  ​​ 3. Tình trạng bất động sản​​ 

 

 Nếu ở trong Nam, địa chỉ của bất động sản trước ngày 30 tháng 4, 1975:​​ 

 

Nếu ở ngoài Bắc, địa chỉ của bất động sản trước năm 1954:

 

Địa chỉ hiện nay, nếu biết:

 

Bất động sản được Quý Vị dùng cho mục đích gì trước khi bị tịch thu?​​ .

 

 Cách nào bất động sản ấy trở thành tài sản của gia đình của Quý Vị?

 

​​ Quý Vị hay có ai trong gia đình Quý Vị bán hoặc cho đi toàn phần hay một phần của bất động sản ấy?​​ 

 

Nếu không phải là sở hữu chủ nguyên thuỷ, xin cho biết cách nào Quý Vị trở thành sở hữu chủ:

 

Có bao giờ bất động sản ấy được định giá?​​ 

a. Nếu có, thì năm nào và bao nhiêu? Ai là người định gia?

 

Khi bất động sản bị tịch thu, sở hữu chủ có nhận được thông báo của chính quyền?​​ 

Nếu có, xin gửi bản sao của thông báo ấy.​​ 

 

Nếu không, cách nào và lúc nào Quý Vị biết là bất động sản ấy bị tịch thu?​​ 

 

Quý Vị có biết bất động sản ấy đang được sử dụng như thế nào, và bởi ai?

 

Có ai trong gia đình Quý Vị đã về Việt Nam sau khi bất động sản ấy bị tịch thu?

 

Nếu có, xin cho biết là người ấy có tìm cách để đòi lại bất động sản?​​ 

Xin cho biết tên họ người ấy và quan hệ ra sao với Quý Vị:

 

Người ấy về Việt Nam năm nào?

 

Kết quả ra sao?

  

Có điều gì Quý Vị muốn chia sẻ thêm về trường hợp của mình?

 

 

2


(* Tải xuống mẫu đơn tiếng Việt dạng PDF *)
(** Download PDF form in English **)